หน้าแรก

ล้านนา คาเฟ่ เกาะช้าง เราเปิดดำเนินมาตั้งแต่ปี 2001 หรือ พศ.2544 เป็นเวลากว่า14ปี เป็นธุรกิจเล็กๆ ในครอบครัว กว่า99%จะเป็นลูกค้าชาวต่างชาติ (เราอยู่ในเมืองท่องเที่ยว) ประสพการณ์จากวันเป็นวัน เดือนเป็นเดือน ปีเป็นปี หล่อหลอมให้เราเข้าใจว่าชาวต่างชาติจากทั่วมุมโลกต้องการอะไร ในผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ปราศจากจากสารพิษและที่สำคัญยังเป็นผลิตภัณฑ์ Home made ซึ่งทำให้เราเลือกส่วนผสมที่ดีและมีคุณภาพ มากกว่าโรงงานอุสาหกรรม ซึ่งคำนึงถึงต้นทุนการผลิตเป็นอันดับแรก ราคาและคุณภาพของเรา จะยึดหลักเรื่องการค้าด้วยความเป็นธรรมด้วยหลักการ 3F   Fair for the Nature / Fair for the Tourist / Fair for the Local

    • ล้านนา คาเฟ่ เกาะช้าง เราเปิดดำเนินมาตั้งแต่ปี 2001 หรือ พศ.2544 เป็นเวลากว่า14ปี เป็นธุรกิจเล็กๆ ในครอบครัว กว่า99%จะเป็นลูกค้าชาวต่างชาติ (เราอยู่ในเมืองท่องเที่ยว) ประสพการณ์จาก...